Opgeven 
Opgeven staat niet in ons woordenboek. Jezelf aanmelden kan wel, door het onderstaande formulier in te vullen. Als dit niet lukt kun je de gevraagde informatie in een e-mail sturen naar secretaris@nsrv-obelix.nl 

  Persoongegevens

  Achternaam

  Tussenvoegsel

  Voornamen

  Geslacht
  manvrouw

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  E-mail adres

  Telefoon nummer

  Geboortedatum (MM-DD-YYYY)

  Geboorteplaats

  Onderwijsinstelling
  HANRUAnders

  Sportkaartnummer USC

  Machtiging

  Naam rekeninghouder

  Bank

  IBAN

  Plaats

  Datum (DD-MM-YYYY)

  Met het invullen en accepteren van dit formulier verklaart dat ondergetekende zich als volwaardig lid van de N.S.R.V. OBELIX wil inschrijven en machtiging verleent tot automatische incasso door de penningmeester van N.S.R.V. OBELIX in Nijmegen van jaarlijkse contributies.

  Accepteren