Om voor een van de teams van Obelix te mogen spelen heb je een spelerskaart van de Nederlandse Rugby Bond nodig. Via onderstaand formulier kan je deze aanvragen. Dit is iets anders dan de lidmaatschap bij NSRV Obelix.

Als iets niet klopt of je nog vragen hebt, stuur een mail naar secretaris@nsrv-obelix.nl.

  Gegevens

  Achternaam

  Tussenvoegsel

  Voornamen

  E-mail adres

  Telefoon nummer

  Geboortedatum (MM-DD-YYYY)

  Soort spelerskaart
  Volledige kaart /Full Card €69,-Recreantenkaart (6 wedstrijden) /Recreational Card (6 games) €35,-

  Voeg een pasfoto toe

  Machtiging

  Naam rekeninghouder

  Bank

  IBAN

  Plaats

  Datum ondertekening(DD-MM-YYYY)

  Met het invullen en accepteren van dit formulier verklaart dat ondergetekende zich wil aanmelden voor een spelerskaart (uitgegeven door Rugby Nederland) en machtiging verleent tot automatische incasso door de penningmeester van N.S.R.V. OBELIX in Nijmegen van jaarlijkse contributie van deze kaart.

  Accepteren